Google Core updates

24 juni 2024 Search

Google voert om de zoveel maanden Core updates uit, en soms wel meerdere achter elkaar. Een Core update is een update aan het algemene algoritme van Google en het E-E-A-T algoritme (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).

Het doel van een Core update is het verbeteren van de zoekresultaten en de zoekervaring van gebruikers van Google. De getoonde zoekresultaten moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag waarmee mensen zoeken.

Om dat voor elkaar te krijgen maakt het algoritme gebruik van verschillende signalen. Neem bijvoorbeeld de signalen die naar het helpful content system gaan.

Koen van der Doelen, SEO specialist bij LiNC
Geschreven door
Koen

Het doel van het helpful content system

Hoe behulpzamer de content van een website, hoe beter een website gewaardeerd wordt door Google. Het doel van het helpful content system is dus duidelijk: zorgen dat de aangeboden content behulpzaam is voor het beantwoorden van de vraag waarmee mensen zoeken.

Het helpful content system stuurt een signaal naar de geautomatiseerde ranking systemen waarmee Google de rankings van websites bepaalt. Bij de introductie van het systeem in 2022 was dit signaal een sitebreed signaal. Dat betekende dat een hele website als niet behulpzaam geclassificeerd kon worden, ook al waren sommige pagina’s dat wel. En daar schuurt het.

Inmiddels is er (gelukkig) het een en ander veranderd.

Het helpful content system anno 2024

Er is niet langer één systeem voor behulpzaamheid. Het is nu een verzameling signalen binnen het core ranking algoritme van Google. Deze signalen zijn op paginaniveau. Dat is een goede ontwikkeling, maar lost natuurlijk nog niet direct de nadelige gevolgen op die websites eerder al hebben ervaren.

Google’s John Mueller zegt daarover dat het Search Ranking Team van Google hard op zoek is naar manieren om pagina’s van hoge kwaliteit te tonen, ook al zijn deze pagina’s van websites die mogelijk sterke negatieve sitebrede signalen bevatten.

Wat was de laatste Google Core update?

De laatst uitgerolde Core update van Google is de update van maart 2024. Met deze update wil Google ervoor zorgen dat er 40% minder unhelpful content getoond wordt op hun zoekresultatenpagina.

Naast de unhelpful content willen zij vervallen domeinen en parasite SEO gevallen aanpakken.

De focus van de maart update

  • 40% minder unhelpful content in de zoekresultaten
    Google wil af van content die puur gemaakt is voor zoekmachines. Deze content is puur geschreven voor het verbeteren van de vindbaarheid van de website en heeft niks te maken met de zoekintentie van gebruikers. Kortom: het is niet behulpzaam. Het is voor het eerst dat Google hardop uitspreekt met welk percentage zij de nutteloze content in de SERP willen verminderen.
  • Strenge aanpak van vervallen domeinen
    Vervallen domeinen worden hard aangepakt en dus een veel lagere ranking krijgen. Vervallen domeinen zijn domeinnamen die door de vorige eigenaar niet meer gebruikt worden, vrij op de markt komen en verkocht (vaak via een veilig) worden aan een ander. Vaak hebben deze domeinnamen een hoge autoriteit die ze in de jaren daarvoor hebben opgebouwd.Het komt dus voor dat zo’n verlopen domein opnieuw geregistreerd wordt en hier een nieuwe website op geplaatst wordt die niets te maken heeft met het doel van de vorige website. Dit leidt tot veel verwarring bij gebruikers. Google is hier op tegen en heeft dit soort domeinen flink gestraft in hun laatste update.
  • Parasite SEO-gevallen aanpakken
    Parasite SEO is wanneer websites met een hoge autoriteit hun website beschikbaar stellen om content van lage kwaliteit te laten plaatsen door websites met een lage autoriteit. De website met een lagere autoriteit lift daardoor mee op de goede vindbaarheid van de betrouwbare website

Is er al iets bekend over de volgende Core update?

Met hun volgende Core update wil Google websites met inhoud van hoge kwaliteit beter belonen. Dat doel lijkt op het doel van eerdere Core updates, de nuance zit hem echter en het belonen in plaats van het straffen. Zoals hierboven al beschreven ervaren websites nu vaak negatieve gevolgen en duurt het lang voordat deze omgedraaid zijn in een positief resultaat.

Hoe je kunt zorgen dat jij je goede ranking niet verliest?

Als jij zeker wil weten dat jij je goede ranking niet verliest, moet je toegewijd blijven aan het creëren van nuttige content van hoge kwaliteit.

De beste manier om je tijd te besteden tot aan de volgende update is door consistent te blijven in het creëren van de meest uitzonderlijke inhoud binnen jouw niche. Voeg echt iets toe, schrijf geen generieke content, neem persoonlijke ervaringen op, deel inzichten en denk vooral aan degene voor wie jij je content schrijft.

Voel jij effecten van de laatste Google update?

En wil je weten hoe je daar iets aan kutn doen? Of heb je andere vragen?

Neem dan contact op! We beantwoorden je vragen graag.

Let’s talk!